Bahis Borsası Kuralları

Müşteri Sorumluluğu

21Bet müşterileri, bahiste bulunmak istedikleri marketleri etkileyen Bahis Borsası Kurallarının tümünün bilincinde olmalıdır. Market Bilgileri, bir market ile ilgili geçerli tüm kuralları içermeyebilir. Bu yüzden, müşteriler yalnızca Market Bilgilerine dayalı olarak hareket etmemelidir.

‘Özel Bahis’ marketleri, nitelikleri gereği öngörülemez olduklarından, bu marketlere itina ile yaklaşılmalıdır. Müşteriler, marketlerde kendi pozisyonlarını yönetmekten her zaman sorumlu olacaklardır. Müşteriler, marketlerin yönetim ve sonuçlanma şeklini anlamak için ‘Özel Bahis’ marketlerinin Market Bilgilerine özellikle dikkat etmelidirler.

Canlı Marketlerin Yönetilmesi

Genel
 • At yarışları ve tazı yarışları dışındaki her durumda, bir marketin canlıya dönüşecek şekilde planlanmaması ancak 21Bet’in marketi ilgili zamanda beklemeye alınmaması durumunda:
  • Etkinliğin planlanmış bir 'kapanış' zamanı varsa, bu planlanan kapanış zamanından sonra karşılık verilen tüm bahisler geçersiz olacaktır.
  • Etkinliğin planlanmış bir ‘kapanış’ zamanı olmadığında, 21Bet, fiili ‘kapanış’ zamanını belirlemek için makul olan tüm çabayı gösterecek ve 21Bet tarafından belirlenen ‘kapanış’ zamanı sonrasındaki tüm bahisler geçersiz olacaktır.
 • At yarışları ve tazı yarışlarında, bir marketin canlıya dönüşecek şekilde planlanmaması ancak 21Bet’in marketi ilgili zamanda beklemeye alınmaması durumunda, resmi ‘kapanış’ zamanından sonra karşılık verilen tüm bahisler geçersiz olacaktır.
 • 21Bet, canlı marketleri etkinliğin başlangıcında ve bitişinde beklemeye almak için makul olan tüm çabayı göstermektedir. Ancak, Market Bilgilerinde verilen bilgilere rağmen, 21Bet, bu marketlerin ilgili zamanlarda beklemeye alınacağına dair bir garanti sunmamaktadır.
 • 21Bet, canlıda dönüştürülen Bahis Borsası marketlerinde sonuçları/seçimleri kısmen beklemeye almayacaktır (ancak Sportsbook veya Sabit Oranlı marketlerde bunu yapabilir).
 • 21Bet müşterileri, her zaman için kendi canlı bahislerini yönetmekten sorumludur.
 • Canlı bahis amaçları kapsamında, müşteriler, bazı yayıncıların “canlı” olduğunu ifade ettiği yayınlarda gecikme ya da önceden kayıt bulunabileceğinin bilincinde olmalıdır. Her tür gecikmenin kapsamı, görüntü veya verilerin alındığı kuruluma bağlı olarak değişiklik gösterecektir.
 • Belirli bir etkinlik için Bahis Borsası marketlerinde bir canlı marketin bulunması, Sportsbook ya da Sabit Oran ürünlerimizde aynı etkinlik için eşdeğer nitelikte bir canlı market bulunacağı anlamına gelmeyecektir.

Futbol marketleri ve Avustralya marketleri dışındaki tüm marketlerin ‘kapanış’ zamanında beklemeye alınmaması
 • Canlıya alınması planlanan marketlerle ilgili olarak, 21Bet ‘kapanış’ zamanında ilgili marketleri canlıya dönüştürmek için makul düzeyde gerekli çabayı göstermeyi hedeflemektedir. Bu marketler için 'kapanış' zamanı, Market Bilgilerinde belirlenmelidir. Ancak Market Bilgilerinde verilen bilgilere rağmen, 21Bet, bu marketlerin ‘kapanış’ zamanında beklemeye alınacağına ve canlıya dönüştürüleceğine dair bir garanti sunmamaktadır.
 • Bir marketin canlıya dönüştürülmesi planlanmışsa, ancak 21Bet marketi beklemeye almaz ve ‘kapanış’ zamanında karşılık verilmeyen bahisleri iptal ederse ve marketler etkinlik sırasında herhangi bir zamanda karşılık verilmeyen bahislerin iptal edilmesi ile canlıya dönüştürülmezse, planlanan ‘kapanış’ zamanından sonra karşılık verilen tüm bahisler geçersiz olacaktır (at yarışları ve tazı yarışlarında bahisler, planlanan ‘kapanış’ saati yerine resmi zamandan itibaren geçersiz olacaktır). Etkinliğin planlanmış bir ‘kapanış’ zamanı olmadığında, 21Bet, fiili ‘kapanış’ zamanını belirlemek için makul olan tüm çabayı gösterecek ve 21Bet tarafından belirlenen ‘kapanış’ zamanı sonrasındaki tüm bahisler geçersiz olacaktır.
 • Bir marketin canlıya dönüştürülmesi planlanmışsa, ancak 21Bet ‘kapanış’ zamanında marketi canlıya dönüştürmezse (ve bu şekilde karşılık verilmeyen bahisler o anda iptal edilmezse) fakat market etkinliğinin ilerleyen zamanlarında kasti olarak canlıya dönüştürülürse, ‘kapanış’ zamanı sonrasında yapılan tüm bahisler geçerliliğini koruyacaktır.

Santra ile ya da Önemli bir Olayın oluşması üzerine beklemeye alınmayan futbol marketleri (Avustralya futbol marketleri haricinde)

Santra ile beklemeye almama

 • Canlıya dönüştürülmesi planlanan futbol marketleri için, 21Bet bu marketlerin santrada canlıya dönüştürülmesi ve Önemli Olay (Önemli Olay ifadesinin tanımı için aşağıya bakınız) oluşması sonrasında beklemeye alınması için makul düzeyde gerekli çabayı gösterecektir.
 • İlgili santra zamanı, Market Bilgilerinde belirlenmelidir. Ancak Market Bilgilerinde verilen bilgilere rağmen, 21Bet, bu marketlerin santra zamanında canlıya dönüştürüleceğine ve beklemeye alınacağına dair bir garanti sunmamaktadır.
 • Bir marketin canlıya dönüştürülmesi planlanmışsa ancak 21Bet santra zamanında marketi canlıya dönüştürmezse ve maç sırasında bu market hiçbir şekilde canlıya dönüştürülmezse, planlanan santra zamanı sonrasında yapılan tüm bahisler geçerliliğini yitirecektir.
 • Bir marketin canlıya dönüştürülmesi planlanmışsa ancak 21Bet santra zamanında marketi canlıya dönüştürmezse (ve bu şekilde karşılık verilmeyen bahisler o anda iptal edilmezse) fakat market maçın ilerleyen zamanlarında canlıya dönüştürülürse, santra ve ilk “Önemli Olay” zamanı sonrasında yapılan tüm bahisler geçerliliğini koruyacaktır. Ancak bir veya daha fazla “Önemli Olayın” oluşması durumunda, ilk “Önemli Olay” ile marketin canlıya dönüştürülmesi arasında yapılan tüm bahisler geçersiz olacaktır.

Önemli bir Olay sonrasında beklemeye almama

 • 21Bet’in, bir Önemli Olay üzerine marketi zamanında beklemeye almaması durumunda, 21Bet, Önemli Olayın oluşması sonrasında adil olmayan şekilde yapılan bahisleri geçersiz kılma hakkını saklı tutar. Bu bahislerin geçersiz kılınmasına yönelik işlem, etkinlik sırasında veya maç tamamlandıktan sonra, geriye dönük olarak gerçekleştirilebilir.

“Önemli Olay” Tanımı

 • Bu Bahis Borsası kurallarının amaçları kapsamında, “Önemli Olaylar” gol atılması, penaltı verilmesi veya bir oyuncunun oyundan ihraç edilmesi anlamını taşıyacaktır.

Sonuçlar ve marketin sonuçlandırılması


Genel
 • Marketler, Market Bilgileri ve/veya Spora Özgü Kurallarda belirtilen şekilde sonuçlandırılacaktır.
 • Market Bilgileri veya Spora Özgü Kurallarda bir marketin nasıl ve neye dayalı olarak sonuçlandırılacağına dair bilgi bulunmadığında, marketler, daha sonraki diskalifiye durumları veya ilgili sonucun değiştirilmesinden bağımsız olarak, ilgili düzenleyici kuruluşun resmi sonucuna göre sonuçlandırılacaktır (sonucun bildirilmesindeki bir hatanın düzeltilmesi için ilgili marketin ilk sonuçlandırılmasını takip eden 24 saat içinde değişiklik duyurusu yapılan durumlar haricinde).
 • İlgili düzenleyici kuruluştan resmi bir sonuç alınamayan durumlarda, sonuç, bağımsız kaynaklara dayalı olarak 21Bet tarafından (makul gerekçelere dayalı olarak) belirlenecektir. Bu durumlarda, sonuçlandırmayı takip eden 48 saat içinde yeni bilgilerin edinilmesi halinde, 21Bet (makul gerekçelere dayalı olarak) aşağıdaki kararlardan birini verebilir: (i) marketin yeni bilgiler ışığında eski durumuna getirilmesi veya yeniden sonuçlandırılması, (ii) marketin eski durumuna getirilmesi veya yeniden sonuçlandırılması için daha fazla bilgi edinmek için beklenip beklenmemesi. 21Bet’in daha fazla bilgi beklediğini duyurduğu durumlar haricinde, bir marketin sonuçlandırılmasından 48 saat sonra kamuya duyurulan bilgiler 21Bet tarafından dikkate alınmayacaktır (bu bilgilerin farklı bir sonuca yol açıp açmamasından bağımsız olarak).
 • Herhangi bir sonuç ya da potansiyel sonuç ile ilgili bir belirsizlik bulunması halinde, 21Bet, ilgili belirsizlik 21Bet’in makul olarak memnun kalacağı bir düzeyde çözümlenene kadar marketi sonuçlandırmayı beklemeye alma hakkına sahip olacaktır. 21Bet, sonuçlandırma ile ilgili belirsizliğin 21Bet’in makul olarak memnun kalacağı bir düzeyde çözümlenememesi durumunda, dilediği marketi geçersiz kılma hakkını saklı tutmaktadır.

Yeniden Sonuçlandırmalar
 • Marketler genellikle ilgili etkinliğin sonlanmasından kısa bir süre sonra sonuçlandırılır. 21Bet, bazı marketleri, müşteri hizmetlerinde memnuniyeti sağlamak üzere resmi sonuç duyurulmadan sonuçlandırabilir (ya da kısmen sonuçlandırabilir) (ya da belirli bir markette ilgili müşterinin minimum potansiyel kazancı ile ‘bahse yatırılabilecek’ bakiyesini artırabilir). Ancak, 21Bet, aşağıdaki durumlarda market sonuçlandırmasında değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır: (i) resmi sonucun 21Bet’in marketi başlangıçta sonuçlandırdığından farklı olması durumunda (örneğin; bir at yarışı sonucunun ilgili düzenleyici kuruluş tarafından yarıştan kısa süre sonra, sonuç resmi hale gelmeden önce değiştirilmesi) ya da (ii) marketin tamamının nihayette geçersiz kılınması (örneğin; bir etkinliğin terk edilmesi).
 • 21Bet bir marketin hatalı bir şekilde sonuçlandırıldığı durumlarda (örneğin; insan hatası veya teknik bir hata sonucunda) market sonucunu geri alma hakkını saklı tutmaktadır.
 • 21Bet’in bir marketi sonuçlandırması durumunda, müşterinin bakiyesinde marketin sonuçlandırılması ile ilgili değişiklikleri yansıtacak şekilde değişiklikler yapılabilir.

Maça çıkmama, maçtan çekilme ve diskalifiye edilme
 • Bahis Borsası Kuralları kapsamındaki istisnalar ya da 21Bet’in kendi kural ve şartları kapsamında 21Bet’in bahisleri geçersiz kılma hakkı her zaman saklı olmak üzere, bir marketin, Market Bilgilerinde “Maça/yarışa çıkılsın ya da çıkılmasın tüm bahisler geçerli olacaktır” ifadesinin (ya da benzer bir ifadenin) yer aldığı durumlarda, takım veya rakibin etkinliğe başlayıp başlamadığından ya da etkinliğe katılıp katılmadığından bağımsız olarak takım veya müsabaka tarafı üzerine yapılan tüm bahisler geçerli kalacaktır.
 • Market Bilgilerinde, katılımdan bağımsız olarak tüm bahislerin geçerli olacağına dair bir ibare yer almaması durumunda, müşteriler Spora Özgü Kurallara başvurmalıdır.
 • Bir takımın veya rakibinin diskalifiye edilmesi, maçtan çekilmesi ya da etkinlik başladıktan sonra geri çekilmesi, en az bir takım ya da rakibin etkinliği tamamlaması durumunda diskalifiye edilen, maçtan çekilen ya da etkinlik başladıktan sonra geri çekilen takım ya da müsabaka tarafı mağlup sayılacaktır. Takım ya da müsabaka taraflarından hiçbirinin etkinliği tamamlamaması durumunda (başlamış olmalarına rağmen), koşulsuz olarak belirlenen marketler haricindeki tüm marketlerdeki bahisler geçersiz olacaktır.

'[named selection] ile kazanan’ marketler
 • 21Bet, zaman zaman, belirli bir rakibin katılımına bağlı marketler sunabilir. Market başlığında ya da Market Bilgilerinde rakibin '… ile kazanan' olarak adlandırılması ancak turnuvaya ya da etkinliğe katılmaması durumunda, ilgili marketteki tüm bahisler geçersiz olacaktır. Örneğin, tenis marketinde "Federer ile Kazanan" bahsi mevcutsa, Federer’in turnuvaya katılmaması durumunda marketteki tüm bahisler geçersiz olacaktır. Ancak diğer müsabaka taraflarından herhangi birinin katılmaması halinde, bahisler geçerliliğini koruyacaktır.
 • Bir takım veya müsabaka tarafı, resmi bir sonuç ya da sınıflandırmanın kaydedilmesi için yeterli düzeyde katılım sağladığında, etkinliğe katılmış sayılacaktır (her tür diskalifiye edilme durumu dahil, ancak “başlamadı” ya da eşdeğer sınıflandırmalar hariç).

Terk Etme, İptal, Erteleme

 • Bazı marketler farklı kurallara sahiptir ve bunlar Spora Özgü Kurallarda ve/veya Market Bilgilerinde verilmiştir. Ancak bir marketin, terk etme, iptal ve/veya erteleme ile ilgili olarak Spora Özgü Kurallarda veya Market Bilgilerinde herhangi bir kuralın bulunmadığı durumlarda, aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır.
 • Herhangi bir maç, fikstür, oyun, bireysel etkinlik, yarış veya benzeri ile ilgili olarak: Etkinliğin planlanan tamamlanma tarihinden sonraki üç gün içinde tamamlanmaması halinde, koşulsuz olarak belirlenen marketler haricinde, markette bu etkinlik için yapılmış tüm bahisler geçersiz olacaktır.
 • Herhangi bir turnuva, yarış veya benzeri ile ilgili olarak: Etkinliğin planlanan tamamlanma tarihinden sonraki üç gün içinde tamamlanmaması halinde, etkinlik ile ilgili tüm marketler, ilgili düzenleyici kuruluşun resmi kararına uygun şekilde sonuçlandırılacaktır; bu durumda ilgili kararın planlanan tamamlama tarihinden sonraki 90 gün içinde verilmesi şartı aranır. Bu 90 günlük dönem içinde herhangi bir resmi karar duyurusu yapılmaması halinde, koşulsuz olarak belirlenen marketler haricinde, bu etkinlik ile ilgili olarak marketteki tüm bahisler geçersiz kılınacaktır. Marketin geçersiz kılınması ancak 21Bet müşterilerine nezaketen kısmen sonuçlandırılması durumunda, bu kısmen sonuçlandırılmış bahisler geri çevrilecek ve marketteki tüm bahisler geçersiz kılınacaktır.
 • Bir marketin bir maç (veya benzeri) ya da bir turnuva (veya benzeri) ile ilgili olup olmadığına 21Bet karar verecektir (makul gerekçelere dayalı olarak). Ancak örnek olarak aşağıdakiler geçerli olacaktır: (i) Avrupa Ligi genel bahsi = turnuva; (ii) Şampiyonlar Ligi Grubu genel bahsi = turnuva; (iii) Premier Ligi gol kralı = turnuva; (iv) 72 delik Golf Maçı bahsi = maç; (v) Ryder Kupası genel bahsi = turnuva; (vi) Golf turnuvası genel bahsi = turnuva; (vii) Tenis Turnuvası genel bahsi = turnuva;(viii) 5 günlük Uluslararası Kriket Maçı = maç ; (ix) Ashes Serisi genel kazananı = turnuva; (x) Motor Yarışı (örn. Grand Prix) = maç.

Yer değişikliği


Bazı marketler farklı kurallara sahiptir ve bunlar Spora Özgü Kurallarda ve/veya Market Bilgilerinde verilmiştir. Ancak, yer değişikliği konusunun Spora Özgü Kurallar ve/veya Market Bilgilerinde işlenmemesi durumunda aşağıdakiler geçerli olacaktır:
 • Her bir takım sporunda: planlanan yer / market 21Bet tarafından yüklendikten sonra değiştirilirse, bahisler yalnızca yeni yer, başlangıçta deplasmanda oynayacak takımın sahası olduğunda geçersiz kılınacaktır
 • Takım sporları dışındaki tüm kategoriler veya marketlerde: planlanan yer / market 21Bet tarafından yüklendikten sonra değiştirilirse, bahisler geçerli kalacaktır.
 • Market yüklendikten sonra planlanan yüzey türünde değişiklik olması halinde (örn. hokey maçının çim yerine halı sahaya alınması), tüm bahisler geçerli kalacaktır.

Süreler

 • Bazı marketler farklı kurallara sahiptir ve bunlar Spora Özgü Kurallarda ve/veya Market Bilgilerinde verilmiştir. Ancak, bu konunun Spora Özgü Kurallar veya Market Bilgilerinde işlenmemesi durumunda aşağıdakiler geçerli olacaktır.
 • Bir etkinliğin süresinin market yüklendikten sonra, etkinlik başlamadan önce değiştirilmesi durumunda, tüm bahisler geçersiz kılınacaktır.
 • Bazı marketler, olayın oluştuğu zamana kadar geçen süreye bağlıdır (örn. ilk gol zamanı). Bir olayın kayıp zamanda veya yaralanma nedenli duraklamalarda oluşması halinde, bu olay, olağan sürenin sonunda gerçekleşmiş sayılacaktır. Örneğin; bir futbol maçında ilk yarının kayıp zamanında gol atılması halinde, bu golün 45. dakikada atıldığı düşünülecektir.
 • Tüm bahisler, uzatmaları da içeren şekilde tam ‘olağan süre’ için geçerlidir. Uzatmalar ve/veya penaltı atışları dahil değildir.
 • Bu Kurallar ve Düzenlemelerde belirli bir ‘gün’ sayısına yapılacak olan tüm referanslar, belirtilen gün sayısının dolması sonrasındaki yerel saate göre gün birimini ifade edecektir. Örneğin; bir ragbi maçı 1 Aralık için planlandığında, maçın planlanan tamamlanma tarihini (bkz. Paragraf 3) takip eden üç gün içinde tamamlanmasını gerektiren kurala göre maçın tamamlanması için son zamanın 4 Aralık, 23.59:59 olduğu anlamına gelir.

Maç bahisleri

 • Bazı marketler farklı kurallara sahiptir ve bunlar Spora Özgü Kurallarda ve/veya Market Bilgilerinde verilmiştir. Örneğin, Golf marketlerindeki maç bahisleri için kurallar Spora Özgü Kurallarda belirlenmiştir. Ancak, bu konunun Spora Özgü Kurallar veya Market Bilgilerinde işlenmemesi durumunda aşağıdakiler geçerli olacaktır.
 • Bir seferlik etkinlikler için ‘Maç Bahisleri’, en iyi puanı alan, en iyi sürede ya da pozisyonda bitiren müsabaka tarafı veya takım ile belirlenir. Maç bahsi ile ilgili müsabaka tarafları veya takımlarından hiçbirinin etkinliği tamamlamaması veya puan alamaması, süre ya da bitirme konumunu sağlayamaması halinde, Spora Özgü Kurallar ve/veya Market Bilgilerinde aksi belirtilmediği sürece bahisler geçersiz olacaktır. Maç bahsi etkinliğine katılan ve bir etkinliği tamamlayamayan veya puan alamayan, süre ya da bitirme konumunu sağlayamayan müsabaka tarafları veya takımlar, en az bir başka takım ya da müsabaka tarafının etkinliği tamamlaması veya puan alması, süre ya da bitirme konumunu sağlamaması durumunda mağlup görülecektir.
 • Birden fazla etap veya turdan oluşan bir müsabaka veya etkinlik için ‘Maç Bahisleri’, en son tura ilerleyen (ilerleyen tura katılıp katılmaması) ya da finalde veya yarışma ya da etkinliğin aynı etabında en iyi puanı alan, süreyi yapan ya da bitirme pozisyonunu sağlayan müsabaka tarafı veya takım ile belirlenecektir. İlgili müsabaka tarafları veya takımların yarışmanın aynı turuna katılmaması, farklı etaplarda yer alması durumunda bunların ilgili etaplarındaki bitirme pozisyonlarından bağımsız olarak beraberlik kuralları geçerli olacaktır. Marketler, her bir turun sonunda kısmen sonuçlandırılacak ve ve diskalifiye durumları, penaltılar veya sonuç değişiklikleri ya da elemeler marketi etkilemeyecektir. Bir veya daha fazla müsabaka tarafı ya da takımının diskalifiye olması durumunda, sonuçlandırma açısından diskalifiye edilen müsabaka tarafı veya takımın, diskalifiye öncesinde yarışmadan ya da etkinlikten elenen kişilerden daha fazla ilerleme sağladığı ve yarışma veya etkinliğe hala devam etmekte olanlara nazaran sonuncu geldiği (birden fazla diskalifiye varsa, bunların sonunculuğu paylaştığı) düşünülecektir. Diskalifiye etme süreci, diskalifiye edilmeye neden olan olayın oluştuğu zamanda değil, müsabaka tarafları veya takımların yarışma ya da etkinlikten ilgili düzenleyici kurum tarafından yarışmadan çıkarıldığı zamanda gerçekleşmiş sayılacaktır.
 • Müsabaka tarafları veya takımlardan birinin etkinliğe katılmaması durumunda, tüm ilgili maç bahisleri geçersiz olacaktır.
 • Bir etkinlik veya turnuvanın terk edilmesi veya süresinin azaltılması nedeniyle herhangi bir müsabaka tarafı ya da takımın maç bahsini, etkinliği ya da turnuvayı geri çekilme veya diskalifiye edilme dışında sebeplerle tamamlayamaması durumunda, koşulsuz olarak belirlenenler haricinde tüm marketlerdeki bahisler geçersiz olacaktır.

"Elemeleri geçecek" marketleri

 • Bazı marketler farklı kurallara sahiptir ve bunlar Spora Özgü Kurallarda ve/veya Market Bilgilerinde verilmiştir. Ancak, bu konunun Spora Özgü Kurallar veya Market Bilgilerinde işlenmemesi durumunda aşağıdakiler geçerli olacaktır.
 • Tüm 'elemeleri geçecek' marketleri (örn. "finale çıkacak" marketleri) katılmaya hak kazandıkları bir sonraki tura ya da etkinliğe katılmalarından bağımsız olarak, Market Bilgilerinde belirlenen koşullar kapsamında üst tura çıkmaya hak kazanan müsabaka tarafı veya takım ile belirlenecektir. Marketler, eleme aşaması sonrasında sonuçlandırılacak ve bundan sonraki diskalifiye edilme durumları ya da sonuç değişiklikleri hesaba katılmayacaktır.

Beraberlikler

 • Spora Özgü Kurallar ve/veya Market Bilgilerinde aksinin belirtildiği durumlar haricinde, beklenenden (Market Bilgilerinde belirlenen şekilde) fazla kazananın olduğu marketlerdeki bahislerde Beraberlik Kuralı geçerli olacaktır.
 • İlgili kazanan seçimde karşılık verilen her bir bahis için bahis tutarı öncelikle beklenen kazanan sayısı (Market Bilgilerinde belirlenen şekilde) toplamı ile çarpıldıktan sonra fiili kazanan sayısına bölünerek (başka bir deyişle, bahis tutarı çarpı (beklenen kazanan sayısı/fiili kazanan sayısı)) düşürülecektir. Daha sonra, kazanç, bu ‘düşürülmüş bahis tutarına’ göre başarılı destekçilere ödenecek (düşürülmüş bahis tutarı ile alım satım ücretinin çarpımı) ve kalan bahis tutarı da ilgili karşı bahisçilere ödenecektir.
 • Örneğin; üç at arasında birincilik konusunda beraberlik oluştuğunu varsayalım. 'Müşteri A', alım satım ücreti 4,0 olacak şekilde 300 düzeyinde bahis tutarı ile kazananlardan birini desteklemiş ve 'Müşteri B' bu bahislerin karşısında durmuştur. Etkinlik sonuçlandığında, bahis tutarı (300), 1/3 ile çarpılır (beklenen kazanan sayısı (1) bölü fiili kazanan sayısı (3)) ve bu şekilde düşürülmüş bahis tutarı (100) ve karşı bahisçiye verilecek bakiye (200) hesaplanır. Destekleyici, alım satım fiyatı (4,0) ile uyumlu olarak düşürülmüş bahis tutarına göre kazanç elde eder (4 x 100 = 400). Bu örnekte, Müşteri A’nın net kazancı 100 (400 ödeme eksi 300 bahis tutarı) ve Müşteri B’nin kaybı 100 olacaktır. Alternatif olarak, bu hesaplama, alım satım ücretine verilen tam tutarın berabere kalan taraf sayısına bölünmesi olarak da yapılabilir. Yukarıdaki örnekte, bu 300 olan bahis tutarının alım satım ücreti olan 4,0 ile çarpılarak (1200) 3’e bölünmesi ve ödemenin 400, net kazancın da 100 olarak belirlenmesiyle sağlanır.
 • Başka bir örnek vermek gerekirse; bir golf turnuvasında bir genel kazanan olduğunu ancak 7 oyuncunun 2. olduğunu varsayalım. "İlk 5’te bitirir" marketinde, ilk 5 marketinde genel kazanana dair sonuç sağlanması sonrasında, diğer kazananlar için 4 adet seçenek bulunacaktır. 'Müşteri A’, alım satım ücreti 4,0 olacak şekilde 300 düzeyinde tutar ile kazananlardan birini desteklemiş ve 'Müşteri B' bu bahislerin karşısında durmuştur. Etkinlik sonuçlandığında, bahis tutarı (300), 4/7 ile çarpılır (beklenen kazanan sayısı (4) bölü fiili kazanan sayısı (7)) ve bu şekilde düşürülmüş bahis tutarı (171,43) ve karşı bahisçiye verilecek bakiye (128,57) hesaplanır. Destekleyici, alım satım fiyatı (4,0) ile uyumlu olarak düşürülmüş bahis tutarına göre kazanç elde eder (4 x 171,43 = 685,72). Bu örnekte, Müşteri A’nın net kazancı 385,72 (685,72 ödeme eksi 300 bahis tutarı) ve Müşteri B’nin kaybı 385,72 olacaktır.
 • 21Bet’e karşı bahiste bulunan müşteriler söz konusu olduğunda, beraberlik ile ilgili bu Bahis Borsası Kuralları kapsamında, ‘Müşteri A’, ‘Müşteri B’ ve ‘ilgili karşı bahisçiler’ geçerli oldukça ‘21Bet’ olarak okunmalıdır.

21Bet Komisyon Masrafları

Komisyon

Komisyon, bir marketteki net kazançlarınız üzerinden uygulanır. Net kayıplarınız üzerinden komisyon ödemezsiniz. Komisyon, net kazançlarınız hesabınıza eklendiği zaman uygulanır. 21bet Bahis Borsası komisyonu tüm oyuncular için sabit ve %5’tir.

Maç sonucu marketinde 2 bahis aldığınızı varsayarsak;

Örnek1: Her iki bahis kaybetti. Hiçbir komisyon ödemezsiniz.
Örnek2: 50$ bir bahisten kazanç,30$ diğer bahisten kayıp. Kazançlar icin komisyon, net kazanç olan 20$ için uygulanacaktır.
Örnek3: 50$ bir bahisten kazanç 60$ diğer bahisten kayıp. Hiçbir komisyon ödemezsiniz. Çünkü kazancınız -10$’dır.
Örnek4: 50$ bir bahisten kazanç, 50$ diğer bahisten kayıp. Hiçbir komisyon ödemezsiniz. Çünkü kazancınız 0$.’dır.


21Bet Bahis Borsası Çekim Talebi Masrafı

Bahis borsası kazancı kullanılmadan elde edilen 21Bet çekim işlemleri masrafsız gönderilir.

Bahis borsası kazançlarınızı içeren haftanın ilk cekimi masrafsız gönderilir. 
Haftanın ilk çekimi haricinde, bahis borsası kazançlarını içeren çekim işlemleri için %5 çekim masrafı uygulanır. 

 

Premium Masraflar

21bet Premium masrafları tüm elde ettiginiz brüt kazançlar üzerinden hesaplanır.
Premium masraflarınızın oranı, aşağıdaki tabloda bulunan yeni bir aralığa giriş yaptığınızda, günde 1 kez olmak üzere ayarlanacaktır.

Tüm elde edilen kar (₺) Komisyona eklenen Premium masraf
0 > 20000 0%
20001 > 40000 5%
40001 > 60000 10%
60001 > 80000 15%
80001 > 100000 20%
100001 > 120000 25%
120001 > 140000 30%
140001 > 160000 35%
160001 > 180000 40%
180000 > 45%